Přeskočit na obsah
přidáno k oblíbeným
odebráno z oblíbených
Jejda! Došlo k problému, zkuste to prosím znovu
Vytváří se váš účet
Váš účet byl úspěšně vytvořen a nyní jste přihlášeni
Jste odhlášeni

Značka udržitelnosti Jižního Tyrolska

Průkopník v udržitelné budoucnosti

Podle čeho poznáte destinace a ubytovací zařízení spojující kvalitu s udržitelností? V Jižním Tyrolsku k tomu máme viditelnou značku. Značku udržitelnosti Jižního Tyrolska. Ocenění, které na základě kritérií globální rady Global Sustainable Tourism Council (GSTC) vyzdvihuje ty aktéry turismu, kterým záleží na dobru naší jedinečné přírody a lidí, kteří zde žijí. Ty, kteří si dali za úkol zachovat naše tradice a konkrétními opatřeními přispět k udržitelnému životnímu prostoru Jižního Tyrolska.

Značka udržitelnosti pro ubytovací zařízení

Od zamezení vzniku odpadu přes bezbariérové hotelové prostory až po konstrukce šetřící zdroje: Tři různé úrovně ukazují, jak rozsáhlá a hluboká jsou tato opatření v oblasti ubytování. Třetí a nejvyšší stupeň ocenění se nazývá „GSTC-recognised“, tedy mezinárodně uznávané.

Úroveň 3

Experti

Nejvyšší je současně „GSTC-recognised“ a jedná se o mezinárodně uznávané ocenění. Ubytovací zařízení s touto značkou žijí udržitelností jako holistickou filozofií a splňují všech devět kritérií týkajících se ekologických, sociálních a kulturních aspektů. Nositelé nejvyššího stupně ocenění aktivně přispívají k ochraně a zachování kulturního dědictví a reprezentují ho autentickým způsobem. Nakupují místní produkty a využívají služeb místních řemeslníků a návrhářů. Co se týče architektury a úpravy krajiny, zohledňují biologickou rozmanitost a zanechávají jihotyrolský rukopis. Podnik zajišťuje, aby se i tělesně postižené osoby mohly volně pochybovat. Hosté, jakož i pracovní tým a dodavatelé jsou vyzýváni k tomu, aby nechali svá auta stát a aby používali ekologičtější dopravní prostředky.

Úroveň 2

Pokročilí 

Ubytovací zařízení s touto značkou jsou na správné cestě k udržitelné budoucnosti, která se týká i týmu a místních výrobců. Ke kritériím pro úroveň 1 se přidávají socioekonomické faktory. Podnik podporuje zaměstnávání bez ohledu na původ, náboženství, politické názory atd. a rovná práva všech zaměstnanců. Podnik umožňuje další vzdělávání a nabízí příležitosti k postupu. Upřednostňuje místní produkty a cykly. Aktivně podporuje místní iniciativy, jako jsou spolky a neziskové organizace. Zboží nakupuje efektivně a ekologicky, s co nejmenším množstvím znečišťujících látek, a upřednostňuje výrobky a dodavatele s ekologickým certifikátem.

Úroveň 1

Začátečníci

Ubytovací zařízení s touto značkou se vydávají na cestu udržitelnosti. Počínaje strategickými úvahami a definicí zásad udržitelnosti a odpovídajícího akčního plánu udržitelnosti. Podnik stále více využívá obnovitelné zdroje energie a měří spotřebu energie, vody a CO2, aby ji snížil. K tomu vybízí i své hosty. Podnik se také blíže zabývá odpady a vyhýbá se plýtvání potravinami. Nepoužívá čisticí prostředky s obsahem škodlivých látek a nahrazuje je ekologickými alternativami.  

Viditelná udržitelnost

Cestujte do míst, kde jsou viditelné známky udržitelného životního prostoru. Od alternativních zdrojů energie přes rovnost na pracovišti až po místní cykly – jak garantují například tato ubytovací zařízení oceněná značkou udržitelnosti Jižní Tyrolsko.

Unfortunately we could not find any result
Unfortunately we could not find any result
Unfortunately we could not find any result

Značka udržitelnosti pro destinace

Aby bylo možné měřit udržitelnost destinací, Jižní Tyrolsko na základě kritérií globální rady Global Sustainable Tourism Council (GSTC) definovalo různé ukazatele. Čím pokročilejší je jejich transformace na udržitelnou budoucnost, tím vyšší úrovně dosahují. Třetí a nejvyšší stupeň ocenění se nazývá „GSTC-recognised“, tedy mezinárodně uznávané.

Úroveň 3

Experti

Prázdninové letovisko je nositelem nejvyšší úrovně a vzorem udržitelnosti na mezinárodní úrovni. Splňuje vysoké standardy GSTC specifikující ekologické, socioekonomické a kulturní aspekty ve všech ohledech. Prostřednictvím inteligentní správy návštěvníků zajišťuje přístup ke kulturním památkám a jejich ochranu. V destinaci platí směrnice a předpisy pro minimalizaci světelného a hlukového znečištění. Problematika spotřeby vody hraje důležitou roli a zapojuje do ní také podniky. Destinace bere ochranu citlivého přírodního území velmi vážně a sleduje dopady turismu na životní prostředí. 

Úroveň 2

Pokročilí 

Prázdninové letovisko je na správné cestě k udržitelné budoucnosti. Kromě kritérií pro úroveň 1 podporuje přístupnost přírodních a kulturních památek a usiluje o inteligentní vedení návštěvníků. Destinace podporuje udržování a ochranu nehmotného kulturního dědictví, jako jsou místní tradice, umění, hudba, jazyk, kuchyně a další aspekty místní identity. Sleduje cíle snižování emisí skleníkových plynů a stanovuje koncepce a opatření vedoucí k jejich eliminování. Napomáhá společnému blahu prostřednictvím spolupráce, programů a produktů cestovního ruchu.

Úroveň 1

Začátečníci

Prázdninové letovisko s touto značkou se vydává na cestu udržitelnosti. Od strategického a akčního plánu až po účast zainteresovaných stran. Usiluje o přizpůsobení se změně klimatu a zintenzivňuje ochranu zvířat a živočišných druhů. Destinace stanovuje cíle vedoucí ke snížení spotřeby energie a sleduje kvalitu vody. Podporuje předcházení vzniku odpadů a jejich třídění, jakož i ekologickou dopravu. Reguluje nakládání s kulturními artefakty a předávání znalostí o nich. Destinace propaguje a podporuje kvalitu a rozmanitost zaměstnanosti v cestovním ruchu. Upřednostňuje místní podniky a spravedlivý obchod. 

Trvale udržitelné údolí Eggental

Měřitelné, viditelné a hmatatelné. Oblast Eggental Dolomity je prvním prázdninovým letoviskem v zemi, které získalo značku udržitelnosti Jižního Tyrolska , a je jedním z mála regionů v Itálii s mezinárodně uznávanou certifikací udržitelnosti GSTC. Již několik let zažívají místní cykly nový rozmach, kdy producenti z údolí ještě těsněji spolupracují s gastronomickými zařízeními. Destinace, která se aktivně a úspěšně angažuje v oblasti socioekonomické, ekologické a kulturní udržitelnosti, je průkopníkem a vzorem pro ostatní prázdninová letoviska, vydávající se cestou udržitelnosti. 

Udržitelný Brixen/Bressanone

Brixen je druhým prázdninovým letoviskem v Jižním Tyrolsku, které získalo nejvyšší značku udržitelnosti. Události jako Brixen Water Light Festival nebo Mountainbike Festival jsou již léta zavedenými akcemi „Green Event“. Prázdninové letovisko klade důraz i na téma vody, a to nejen tím, že upozorňuje obyvatele a podniky na nutnost šetrného zacházení s vodou, ale také tím, že vybízí hosty, aby si naplnili svou láhev vodou u četných kašen nebo pramenů s kvalitní pitnou vodou. Nezáleží na tom, zda se jedná o ekologické, nebo socioekonomické a kulturní aspekty, aktéři z oblasti politiky, obchodu a turismu se důsledně a odhodlaně vydávají cestou udržitelnosti.

Udržitelný Al Plan/S.Vigilio–St. Martin/San Martino

Dolomity (světové přírodní a kulturní dědictví UNESCO) formuje alpské letovisko Al Plan–St. Martin v oblasti Kronplatz Dolomity při vstupu do údolí Val Badia. Ochrana citlivého přírodního a životního prostoru, péče o kulturní dědictví a zachování starého ladinského jazyka a kuchyně  jsou zdejším lidem již dlouhodobě blízké. Místní cykly jsou stále více podporovány prostřednictvím socioekonomických projektů, jako je například AgricolArt. Pitná voda z hor se dostává i k hostům – kdykoli a zdarma si mohou doplnit láhev vody u restaurovaných historických kašen v obci. Ocenění s nejvyšší známkou udržitelnosti je milníkem na zvolené cestě k udržitelné budoucnosti.