Jihotyrolská rozmanitá krajina

Může být země zároveň vysokohorská a středomořská? Ano, Jižní Tyrolsko je toho nejlepším příkladem. Středomořsky působí táhlá, teplá údolí s jabloněmi, vinicemi, a dokonce i palmami. Současně ukazuje Jižní Tyrolsko i svou divočejší, tvrdší, a přitom stejně okouzlující stránku: výrazné hřebeny Dolomit, vysokohorskou flóru přírodního parku Texelgruppe, vrchol Ortler, nejvyšší horu země. Mezi těmito dvěma kontrasty se rozprostírají širé vysokohorské pastviny, hluboká údolí, zemní pyramidy, průzračná jezera a šumící vodopády. Tolik krásy je třeba pečlivě chránit: Sedm přírodních parků a jeden národní park si jako úkol vytkly ochraňovat tuto cennou krajinu a předávat znalosti o jihotyrolské přírodě dalším zájemcům.