Zwyczaje i tradycja w Południowym Tyrolu

Boczne doliny Południowego Tyrolu przez stulecia tylko w nieznacznym stopniu poddawały się zewnętrznym wpływom. Ustne przekazy i tradycje przechodziły z pokolenia na pokolenie i są kultywowane również obecnie. Nie folklor, lecz autentyczny, ciągle żywy obyczaj jest w społecznościach wiejskich wyrazem przywiązania do tradycji, do religii, a także wyrazem dążenia do zachowania tego, co dawne. Szczególnie podczas świąt kościelnych, na przykład Wielkanocy lub Bożego Narodzenia, uderza duża liczba chrześcijańskich i przedchrześcijańskich obyczajów, jak choćby adwentowe „chodzenie po prośbie” – „Klöckeln”, „Scheibenschlagen” – przepędzanie złych duchów poprzez rzucanie rozżarzonymi krążkami z drewna, czy też stukanie się wielkanocnymi jajkami, zwane „Hecken” bądź „Pecken”. 

Udostępnij tę stronę
Zapisz się na newslettera
Wylogowanie
Zarejestruj się i korzystaj z narzędzia planowania urlopu

Tworząc konto, akceptujesz nasze zasady ochrony prywatności.