Selská řemesla Jižního Tyrolska

Jihotyrolští sedláci žili po dlouhý čas téměř soběstačně. Sami si vyrobili skoro vše, co potřebovali. Během dlouhých zimních večerů se předlo, pletlo, vyšívalo, šilo a vyřezávalo. Tak vznikaly tradiční předměty jako košíky a vlněné punčochy, ale také umělecké předměty jako figurky pro jesličky a součásti typického jihotyrolského slavnostního oblečení. Tato umělecká činnost často přispívala k rodinnému rozpočtu a vylepšovala také hospodářskou situaci v některých údolích. To byl případ paličkování v údolí Tauferer Ahrntal nebo řezbářství v údolí Val Gardena, které se v Jižním Tyrolsku vyvinulo v samostatné průmyslové odvětví.