Selský svět Jižního Tyrolska

Tuto zemi a její obyvatelstvo vždy silně formovala příroda. V horách, kde život velkou měrou určuje počasí a roční období, se dlouho žilo velmi prostě. Více než 10 000 lidí žije v Jižním Tyrolsku na svých usedlostech v extrémních podmínkách, chovají tam dobytek a věnují se zemědělství. V údolích se díky mírnému podnebí daří jabloním a vínu. Za dlouhých zimních večerů se zde stále ještě plete, šije a vyřezává ze dřeva. Selský život ovlivňují tradice, zvyky, řemesla a požitky.