Jazyky Jižního Tyrolska

V Jižním Tyrolsku žijí Němci, Italové a Ladinci. Občané a sedláci se každodenně dorozumívají více než 40 dialekty, které se řadí k jihobavorským nářečím. Italština se nejvíce používá v hlavním městě Jižního Tyrolska Bozenu/Bolzanu, v Meranu/Merano a na jihu země. „Prařečím“ Jižního Tyrolska je ale více než 1000 let stará ladinština, kterou mluví stále ještě 18 000 lidí v údolích Val Badia a Val Gardena. Všechny tři jazykové skupiny v Jižním Tyrolsku mají své zvyky a svou historii. V průběhu času se však jednotlivé řeči a kultury ovlivňovaly, a tak vznikl jedinečný jihotyrolský životní styl. 

Zajímavá čísla a fakta k tématu jazyků v Jižním Tyrolsku:

  • V Jižním Tyrolsku je mateřštinou 70 % obyvatelstva němčina, 25 % italština a 5 % ladinština.
  • Ladinština je rétorománský jazyk a mluví se jím ještě v údolích Dolomit Val Gardena a Alta Badia.
  • Školský systém v Jižním Tyrolsku je rozdělen podle jazyků. Němčina popř. italština se učí jako první cizí jazyk. V ladinských údolích se vyučuje ve všech třech jazycích.
  • 98 % Italů a Italek žije ve městech. 72 % německy mluvícího obyvatelstva žije na venkově. 87 % Ladinců žije v údolích Val Gardena a Val Badia.
  • V obci Martell/Martello patří 100 % lidí k německy mluvící skupině.
  • Bozen je obec s největším podílem italsky mluvících obyvatel, představují zde 70 %.

Němčina
Německá jazyková skupina je v Jižním Tyrolsku největší. Přibližně 70 % Jihotyrolanů se považuje za příslušníky této skupiny. Z historického hlediska se takové rozšíření německého jazyka vztahuje na osídlení germánskými, alemanskými a bavorskými kmeny, které se zčásti usadily v dnešním Jižním Tyrolsku. Mnoho turistů však zdejší jazyk ihned neidentifikuje jako němčinu. Běžně se totiž mluví jihotyrolským dialektem, který se slyšitelně odchyluje od standardní němčiny.

Italština
Italská jazyková skupina je s podílem 26 % v Jižním Tyrolsku druhou největší a z kulturněhistorického pohledu je v zemi také tou nejmladší. Především v době fašismu pod vládou Mussoliniho vzrostl podíl italsky mluvícího obyvatelstva kvůli pokusům místní lidi „poitalštit“.

Ladinština
S podílem menším než 5 % jsou Ladinci početně nejmenší jazykovou skupinou v Jižním Tyrolsku. Jazyk sám je však nejstarší. Ladinština, zvaná také rétorománština, je novolatinský nebo románský jazyk, který vznikl z lidové latiny a rétského prajazyka, když v 1. století př. n. l. Římané dobývali Alpy. Většina Ladinců bydlí v údolích Val Gardena nebo Val Badia. Další oblasti, kde se mluví rétorománskými jazyky, jsou Graubünden ve Švýcarsku a některá údolí v Trentinu.